iNSiDER Productions
Normal Haritada NPC leri menzile alma - Printable Version

+- iNSiDER Productions (https://www.insidercode.it)
+-- Forum: SeaBot (https://www.insidercode.it/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Forum: Turkish section (https://www.insidercode.it/forumdisplay.php?fid=73)
+--- Thread: Normal Haritada NPC leri menzile alma (/showthread.php?tid=25551)Normal Haritada NPC leri menzile alma - tartar333 - 14-05-2020

normal haritadaki npcleri menzile nasıl alabilirim ? Tuşunu bulamadım bir türlü yardımcı olabilir misiniz ?